IFFO Logo

气候变化——影响、缓解和适应

气候变化的后果复杂而深远,下图有助于解释其对海洋原料行业的影响以及该行业在全球食品安全中所起的作用。
 
cc1
 
cc2
 
cc3
 
cc4
 
cc5
 
cc6
 
By products
海洋原料行业将水产养殖业视为蛋白质生产的最有效途径,一直支持其发展,并将继续如此。
FMFOuses
 
cc9
 
cc10
 
cc11